אינפרטק: איתור נזילות מים, תיקון ושיקום נזלים ללא הרס באמצעות הטכנולוגיות המובילות בעולם

אחריות קבלן רטיבות

חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 בישראל מסדיר את אחריות הקבלנים לאחר מסירת דירה חדשה ללקוח. חוק המכר נחקק במטרה להגן על המוכר והקונה בעת ביצוע תהליך רכישת בית או דירה. על פי חוק זה חלות על הקבלן חובות והתחייבויות מסוימות כלפי המזמין, במיוחד לגבי תקופת בדק הבית ותקופת האחריות.

דירה חדשה שנרכשה מקבלן ומופיעים בה סימני רטיבות על הקירות על התקרות או מעל הפנלים, הדבר מעיד על נזילה שמתרחשת בדירה. מקור הנזילה עלול להיות ממוקם באחת ממערכות המים של הדירה, מה שמעיד על ליקויי בנייה שנגרמו בעקבות יישום לקוי של המערכות או נזק שנגרם במהלך עבודות הבנייה לאחת ממערכות המים. ליקויי בניה אלו נתונים תחת אחריותו של הקבלן בהתאם לחוק המכר שיפורט בהמשך המאמר, כאשר לכל כשל ולכל מערכת קיימת תקופת אחריות מותאמת לפי החוק.

כאשר מתנהלים מול הקבלן המוכר חשוב לדעת את פרטי החוק, מכיוון שזהו הנתון היחיד שיעניק לכם עמדה ברורה מול הקבלן שתבהיר לו את חובותיו בנושא. במידת הצורך מומלץ להיעזר בעורך הדין שליווה אתכם במהלך הרכישה של הדירה, כדי שזה יעניק לכם ליווי וסיוע משפטי בהתאם למצב הרטיבות.

אחריות הקבלן 'המוכר' על נזילות רטיבות וליקויים

ישנם מקרים בהם קובע החוק כי המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה.

במידה ש…

 • הדירה או כל דבר שבה שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה.
 • בתוך תקופת הבדק (תקופה הקבועה לפי סוג אי ההתאמה, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה) התגלתה אי-התאמה בדירה, אא"כ הוכיח המוכר שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה.
 • תוך תקופת האחריות (תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק) התגלתה בדירה אי-התאמה והקונה או קונה המשנה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים.
 • בתוך תקופה של 20 שנים שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה בידי המוכר (תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית), התגלתה אי-התאמה יסודית (אי-התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו), זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה היסודית נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה.
 • התגלתה אי-התאמה יסודית, אף לאחר תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית, והקונה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים.
 • המוכר לא מסר לקונה הוראות תחזוקה ושימוש.

תקופת 'בדק הבית'

תקופת בדק הבית מתחילה עם מסירת הַחֲזָקָה בדירה, והיא נמשכת בין שנה ל-7 שנים על פי מהות הליקוי (לכל ליקוי תקופת הבדק שונה, כפי שיפורט בהמשך).

בתקופת ה'בדק' חובה על המוכר לתקן את הליקוי, אלא אם כן הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה.

שימו לב, שכאן חובת ההוכחה הנגדית מוטלת על הקבלן ולא על הלקוח, בשונה מתקופת האחריות כפי שיפורט בהמשך.

על המזמין (הלקוח) להודיע לקבלן על הליקויים ולדרוש ממנו לתקנם. כדי להסתמך על קיומו של ליקוי שאותו ניתן לגלות בעת העמדת הדירה לרשות הקונה, יש להודיע עליו למוכר בתוך שנה ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה.

במקרה שהקבלן לא מתקן את הליקויים ניתן להגיש נגדו תלונה לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. כמו כן, ניתן להגיש נגד הקבלן תביעה משפטית.

"תקופת בדק" ל-אי התאמות, כשלים, ליקויים

 1. איטום – כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;
 2. צנרות ונזילות – כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;
 3. כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

תקופת ה'אחריות'

בתקופת האחריות חובת ההוכחה חלה על רוכש הדירה – עליו להוכיח שהליקוי נובע מהתכנון, מהעבודה או מהחומרים.

תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת 3 שנים.

תקופת הבדק לדירות שנרכשו מיום 06.04.2011 ואילך

תקופות הבדק על דירה שחוזה המכר לגביה נכרת מיום 06.04.2011 ואילך, (ובתנאי שבניית הדירה לא הסתיימה לפני מועד זה,) הן:

 • ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים.
 • ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים.
 • כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – 3 שנים.
 • ליקוי בפיתוח חצר (כולל שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת), וכן שקיעות, בין היתר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – 3 שנים.
 • כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – 3 שנים.
 • כשל, לרבות נזילות, במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – 4 שנים.
 • כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – 4 שנים.
 • סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – 5 שנים.
 • התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – 7 שנים.
 • כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

לסיכום, במהלך תקופת ה'בדק' (7 שנים, לפי מהות הליקוי), כאשר מתגלה ליקוי הדורש תיקון יש ליידע את הקבלן על הליקוי שהתגלה. ניתן ליידע את הקבלן בכתב או בע"פ, אך עם זאת מומלץ ליידע בכתב ולשמור את תיעוד ההודעה (דוא"ל, מסרון sms, ווטסאפ וכדו').

פרק הזמן לכשלים, לרבות נזילות, במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – 4 שנים.

צנרת אספקת מים

אם כן, 4 שנים של אחריות כוללות את האחריות על צנרת המים.

כיצד תוכלו לדעת שקיימת נזילה בצנרת המים?

ישנם מספר אינדיקציות, שיכולות לספר לנו את הסיפור של צנרת אספקת המים בבית.

 • חשבון מים חריג / גבוה.
 • רטיבות ויזואלית על הקירות או התקרה.
 • רטיבות קפילארית / רטיבות מעל הפנלים.
 • רטיבות בתקרת השכן בקומה התחתונה.

במידה שאכן קיבלתם חשבון מים גבוה או שקיימת רטיבות בדירה, מומלץ להזמין בדיקה לאיתור נזילות במטרה לעלות על מקור הכשל.

כדי שתוכלו לקבל אינדיקציה ברורה תוכלו לבצע את הפעולות הבאות לבדיקה כללית של צנרת אספקת המים.

סדר הפעולות:

 1. גשו לשעון מונה המים שלכם.
 2. סגרו את ברז אספקת המים של השעון.
 3. אל תשתמשו במים בדירה במשך כל זמן הבדיקה.
 4. לאחר עשרים דקות פתחו את הברז.
 5. במידה שהמניפה מסתובבת ומצביעה על כניסה של מים חדשים לצנרת, זהון סימן שקיים כשל שמאפשר יציאה לא מבוקרת של מים מהצנרת. או במילים אחרות קיימת נזילה.

צנרת ביוב

בנוסף, 4 שנים של אחריות כוללות את האחריות על צנרת הביוב.

כיצד תוכלו לדעת שקיימת נזילה בצנרת הביוב?

נזילה מצנרת הביוב היא חוויה בהחלט לא נעימה במיוחד, והיא עלולה לקרות מכמה גורמים.

 • סתימה בצנרת הביוב הביתי.
 • פסולת בנייה לאחר שיפוץ.
 • פסולת בנייה בדירה חדשה.
 • פגיעה מכנית בצנרת (קידוח חורים וכדו').
 • פגיעה מכנית בצינור האוויר (נשם) של צנרת הביוב.

כמו כן, צנרת הביוב עלולה להתבלות עם השנים והשימוש בה. חיבורים של צנרת עלולים להתנתק, שורשים עלולים לחדור לצנרת בבתי קרקע או בבתים שהשורשים טיפסו עד לקומה של הדייר.

בכל המקרים האלו מומלץ להזמין מאתר מוסמך ומומחה שיבצע בדיקה מקיפה לצנרת הביוב, צילום פנים צנרת, בדיקות הצפה ובדיקות נוספות. לאחר הבדיקה, תוכלו להציג לקבלן את דו"ח הממצאים, ולדרוש שיבצע את התיקונים בהתאם להמלצות המאתר המומחה.

בנוסף, במידה שקיימת רטיבות בעלת צבע כלשהו (כהה או בהיר), זוהי בדרך כלל אינדיקציה לכך שמקור הרטיבות הוא צנרת הביוב.

מערכות הסקה

נזילה ממערכת ההסקה מתבטאת בדרך כלל בהופעה של רטיבות מעל הפנלים בבית, ברחבי הבית או בסמוך למערכת ההסקה.

גם כאן כאשר קיים חשש מומלץ לפנות להזמנת בדיקה לאיתור נזילות, או לפנות ישירות לקבלן שיבדוק את המערכת ויתקן את הדרוש תיקון.

איטום

כמו כן, פרק הזמן לכשלים באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – 4 שנים.

איטום המבנה

בעיות וכשלים באיטום המבנה מגיעים לידי ביטוי בדרך כלל, בקירות חיצוניים או בדירות הצמודות לגג בקומות העליונות.

בדירה שנמצאת בקומה העליונה בבניין וצמודה לגג, ניתן יהיה לראות רטיבות בתקרה שמקורה בדרך כלל ממערכת האיטום של גג הבניין.

מומלץ להזמין בדיקה לאיטום הגג ולאיתור הנזילה, מכיוון שרק באמצעות בדיקה מעמיקה נוכל להציע פתרון נקודתי לבעיה. במקום להחליף את מערכת האיטום של הגג בשיטת ה'מצליח', מה שמלווה בהוצאה כספית גבוהה ומיותרת, ניתן לתקן את הכשל באמצעות פתרון נקודתי ומדויק.

בנוסף, בקירות חיצוניים או סביב חלונות ופתחי מרפסות, עלולה להופיע רטיבות שמקורה בדרך כלל ממערכת האיטום של המבנה.

בדיקה לאיתור נזילות תציג בפנינו את הכשל בצורה ברורה, ותעניק לנו את היכולת להציע פתרון נקודתי ויעיל עבור הלקוח.

חללים תת-קרקעיים

גם חללים תת קרקעיים עלולים לסבול מחדירת רטיבות שמגיעה ממי גשמים, מקור הכשל הוא ככל הנראה ממערכת האיטום של החלל. יש לבצע בדיקה מעמיקה לאיתור המיקום המדויק של הכשל והצעה של פתרון נקודתי לביצוע ע"י הקבלן.

במהלך תקופת האחריות חובת ההוכחה חלה על רוכש הדירה – עליו להוכיח שהליקוי נובע מהתכנון, מהעבודה או מהחומרים. גם כאן מומלץ לתעד את ההודעה שנמסרה לקבלן, למקרה שבו יידרש התיעוד להצגה בתביעה משפטית וכיו"ב. תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת 3 שנים.

בכל מקרה שבו קיים אצלכם ספק, אתם מוזמנים להתייעץ עם המומחים שלנו או לעיין במאמרים הרחבים שקיימים באתר חברת אינפרטק בכל נושאי הרטיבות ונזקי המים.

לסיכום: אחריות קבלן רטיבות

אנחנו כאן לשירותכם

מרכז שירות לקוחות פועל בימים א-ה בין השעות 08:00-17:00 | ימי שישי וערבי חג בין השעות 08:00-12:00 – במקרה חירום ניתן לפנות באמצעות וואצאפ

דוח איתור נזילות - חוות דעת מומחה

דוח איתור נזילות הוא מסמך שהוכן על ידי מומחה מוסמך לאיתור נזילות, המספק ניתוח מפורט של מצב מערכת האינסטלציה וכל נזילות או בעיות פוטנציאליות. הדוח כולל תיאור של השיטות המשמשות לאיתור נזילות, כגון חיישני רטיבות, מצלמות אינפרא אדום וגלאים קוליים וכן את תוצאות הניתוח. הדו"ח כולל גם את חוות דעתו של המומחה על מצב מערכת האינסטלציה וכל תיקון או תחזוקה מומלצים. דוחות איתור נזילות של חברת אינפרטק מוכרים רשמית בבתי המשפט ומשמשים כראיה בהליכים משפטיים הקשורים לבעיות צנרת ונזילות מים. המומחה לאיתור נזילות מטעם אינפרטק נחשב כעד מומחה ודו"ח שלו נחשב לחוות דעת מומחה, דו"ח זה יכול לשמש בבית המשפט על מנת להוכיח כי קיימת בעיה ספציפית ומה הפתרון המומלץ עבורה.

טיפים ומידע נוסף

דילוג לתוכן